Onze Webinar Rond Groene Mobiliteit - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Published Jan 21, 22
6 min read

Fiscaliteit En Bedrijfswagens: Benzine, Diesel Of Elektrisch? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Ja, het nieuwe belastingregime is hetzelfde zijn voor bedrijven en zelfstandigen. Maar…. er is een maar! Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs.

Duurzaam Alternatief Bedrijfswagen Krijgt Zegen Parlement - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper3 Op 10 Werknemers Nog Niet Klaar Voor Elektrische . - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de aangegeven CO2 van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd. De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig dat in nieuwe staat aan een particulier wordt verkocht, inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, reducties of tegemoetkomingen.

Haar interventie is afhankelijk van het beleid op het gebied van brandstof (of elektriciteit). De werknemer betaalt zelf de brandstof voor zijn privé verplaatsingen:De werkgever komt tussen in de brandstof voor privé verplaatsingen:Het is echter mogelijk om het huidige niveau van 17% te handhaven. Hoe kan dit gebeuren? Het bedrijf moet dan een “split bill” systeem opzetten.

De komende jaren zitten er nog heel wat fiscale wijzigingen voor bedrijfswagens aan te komen - Wij kopen auto’s. Voornamelijk voertuigen die CO2 uitstoten zullen aanzienlijk duurder worden. Naast een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat moet deze meerkost ook een sterke drijfveer voor bedrijven zijn om over te stappen op een duurzamer alternatief.

Is Het Interessant Om Een Bedrijfswagen Te Registreren In ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Vandaag nemen we echter enkel de gekende en gestemde maatregelen mee, maar weet dat dit nog maar het begin is van een flinke vergroening qua fiscaliteit bedrijfswagens. Als Stroohm bekijken we wat voor jou en je bedrijf de exacte impact kan zijn, want reeds nu in 2020 verandert er heel wat.

Ter illustratie: alle (diesel-) bedrijfswagens met een uitstoot tussen 106 en 115 gram per kilometer zijn momenteel nog voor 80% aftrekbaar. Elektrische wagens kon je daarentegen fiscaal inbrengen aan 120%. Vanaf 2020 is deze manier van werken gewijzigd. Er wordt namelijk niet meer gewerkt met een tabel maar wel met een formule.

Voor wagens die meer dan 200 gram per kilometer aan CO2 uitstoten is er echter wel een uitzondering. Aangezien dit sterk vervuilende modellen zijn worden ze vanaf 2020 nog maar voor 40% fiscaal aftrekbaar. Hoe zal de aftrekbaarheid dan worden berekend? Wel, je volgt deze formule: 120% – (50% x “brandstofcoëfficiënt” x g/km CO2).

Tot en met 2019 zijn de kosten voor brandstof altijd aan 75% fiscaal aftrekbaar geweest, ongeacht de soort brandstof. Vanaf 2020 zal dit gekoppeld zijn aan de aftrekbaarheid van de wagen en dus in eerste plaats aan de CO2-uitstoot. Voor elektrische wagens wil dit zeggen dat de aftrekbaarheid van het verbruik niet daalt maar net stijgt. Auto opkoper.

Alleen Elektrische Bedrijfswagens Vanaf 2026 Nog Fiscaal ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Qua fiscale aftrek zal dit vervolgens zorgen voor een daling van 12,5%. CO2-producerende bedrijfswagens zullen dus netto nog duurder worden. Naast de daling van de fiscale aftrekbaarheid voor de vennootschap zal er ook een impact zijn voor het Voordeel Alle Aard van de bestuurder dat berekend wordt op basis van de CO2-uitstoot.

Dezelfde wagen heeft een WLTP-waarde van 135 gram per kilometer waardoor het VAA zal stijgen naar circa 310 euro per maand. Je zal 95 euro per maand meer betalen. Op een lease van 60 maanden is dit meer dan 5500 euro. Laten we als voorbeeld het gemiddelde nemen van de 3 meest gekozen bedrijfswagens.

De meerkost op vlak van Voordeel Alle Aard kan oplopen tot duizenden euro’s over de loop van het leasecontract. Ter vergelijking, wanneer we met dezelfde parameters rekening houden zou een vergelijkbare elektrische wagen zoals een Tesla Model 3 of een Polestar 2 goedkoper uitkomen. Een elektrische auto zal dus een financieel goedkopere en stabieler oplossingen worden.

Onze webinar rond groene mobiliteit 12-07-2021 Recent organiseerden we onze webinar rond . De bedrijfswagen is in ons land nog steeds een populaire manier om werknemers op een fiscaal en sociaal gunstige manier te verlonen. Maar wat zijn onder andere de fiscale gevolgen hiervan? De komende jaren mogen we ons aan een aantal aanpassingen verwachten.

Wacht Niet Tot 2026, Vergroen Uw Wagenpark Nu Al - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Werknemers verwachtten meer en meer om een breder mobiliteitsaanbod te krijgen. Het bereik van de huidige elektrische wagens is momenteel reeds meer dan voldoende in verhouding tot het dagelijkse woon-werkverkeer van de gemiddelde Belg. Vanaf 2023 en vooral vanaf 2026 wordt het fiscaal merkelijk interessanter om te investeren in full-electric bedrijfswagens.

Tijdens dit webinar werden natuurlijk nog heel wat meer nuttige tips gegeven door onze sprekers! De webinar herbekijken . Wij kopen auto’s.

240621 Werknemer betaalt voor zijn bedrijfswagen: veel gevolgen Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Bedrijfswagen: Niet Kapot Te Krijgen Door Corona En Telewerk - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper3 Op 10 Werknemers Nog Niet Klaar Voor Elektrische . - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Samengevat komt het erop neer dat die aftrekbaarheid afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. Maar als het gaat om een bedrijfswagen die ter beschikking gesteld wordt, dan is er sprake van een voordeel van alle aard en dan is die bedrijfswagen eigenlijk een loon. En op loon is er dan weer geen beperking qua aftrekbaarheid.

Kiezen Tussen Een Firmawagen, Bedrijfsfiets Of Het ... - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper

Uw Auto En Uw Zaak: Een Complex Verhaal! - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperEen Fiscaal Interessante Bedrijfswagen Kiezen - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


000 euro per jaar kost. En stel dat het voordeel van alle aard 3. 600 euro bedraagt. U mag dan het voordeel van alle aard aftrekken van de autokosten (er blijft dan nog 6. 400 euro over). En op dat overblijvend gedeelte moet u de aftrekbeperking toepassen. We gaan er hierna vanuit dat de aftrekbeperking 75% is.

Een Bedrijfswagen: Een Vergiftigd Geschenk? - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoperVaa Bedrijfswagen Via Vennootschap Stijgt In 2021 - Adocars.be: uw betrouwbare auto opkoper


Maar in de aangifte vennootschapsbelasting wordt het niet-aftrekbaar gedeelte van die autokosten weer toegevoegd via de zogenaamde 'verworpen uitgaven'. En dat zou dan in dit geval 6. 400 euro x 75% zijn. De bijdrage van de werknemer Stel nu dat de werknemer een eigen, maandelijkse bijdrage betaalt voor de bedrijfswagen.

600 euro, maar 3 (Opkoper bestelwagens). 000 euro. De vraag is dan hoeveel in verworpen uitgaven terecht komt. Nog steeds 75% van 6. 400 euro of 75% van 7. 000 euro (want het belastbaar voordeel van alle aard is nog slechts 3. 000 euro). Hof van beroep In een zaak die in 2017 voor het hof van beroep van Brussel werd gebracht, ging het over een werkgever die zijn werknemer een bedrijfswagen aanbood.